Vergoeding & tarieven

Vergoeding

De behandeling wordt geheel vergoed door uw zorgverzekeraar.
Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd.

Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden.

Tarieven

De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld.
In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket,
zowel voor kinderen als voor volwassenen.

U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt.